Villkor & Avtal
Ange undertext här

Villkor & Avtal


Generella villkor

25hus AB säljer och levererar Attefallshus som en färdig produkt. Vid försäljning av attefallshus till privatperson gäller Konsumentköplagen som ger dig 3 års reklamationsrätt.

Plintar / Skruvar

Plintar/skruvar skall vara förankrade på plats vid leverans. Det finns en manual för detta som vi skickar i god tid innan leverans. Annars går det även bra att kontakta våra samarbetspartners för offert på arbetet.

Elanslutning

Anslutning ska utföras av behörig elektriker men ombesörjas av kunden. Kopplingsplint är förberedd på Attefallshuset. Detta innebär att vp rör är framdraget till dosa i vägg.

Anslutning av vatten och avlopp

om ni beställt Attefallshus med badrum och/eller kök behöver ni själva ombesörja anslutning till vatten och avlopp.

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är inte monterade för att undvika skador under transport men de monteras på plats av våra montörer.

Leveransvillkor

Köp gäller FCA. Det vill säga 25hus har uppfyllt sin leveransplikt när godset överlämnas till kundens leveransadress. Från denna tidpunkt övergår alla kostnader i samband med risk för förlust av godset till köparen. Avlastning på plintar ombesörjes av montörerna. Justering så att huset kommer att stå helt i våg ansvarar montörerna samt den som monterat plintar/skruvar för. Om transport är inkluderat i offerten sker detta med kranbil (se Transport nedan). Plintar skall vara färdigställda vid leverans (se Plintar / Skruvar ovan).

Leveranstid

Normal beräknad leveranstid är ca 6-8 veckor från inbetalning av handpenning.

Transport sker med externt anlitad speditör. Leveranstiden är alltid preliminär och kan ändras av anledningar som 25hus inte kan styra över. Ett preliminärt leveransdatum meddelas några dagar innan leverans. 25hus garanterar inte ett fast leveransdatum.

Vi meddelar leveransdatum två veckor före leverans. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen.

Transport

Vi kan ombesörja bokning av transport via vår speditionspartner. Detta innebär att vår partner samkör Attefallshuset med annat Attefallshus eller med annan last som fraktbolaget väljer. Fraktbolaget anpassar upplockning och leveransdag efter sin logistik och planering.

Attefallshuset kan komma på en trailer som är 18 meter lång. Vad gäller stödben så beror det på hur långt in på tomten huset ska lyftas och därmed vilken kran som behöver användas. Större kran kräver mer utrymme.

Det får inte finnas elledningar eller liknande i luften när man ska lyfta. Bilen klarar att köra under elledningar som är på 4,50 meters höjd. För sämre och mindre vägar kan en mindre fyrhjulsdriven lastbil behöva användas. En sådan bil har en begränsad lyftlängd om ca 4-8 meter och måste i princip stå bredvid plintplatsen.

Kranbil

Trailern har ingen kran så lyftkran måste ombesörjas av kunden i samråd med 25hus.

Transportskada / Reklamation

Vid eventuell skada under transport skall kunden dokumentera så mycket som möjligt med fotografier. 25hus bistår med att reklamera till speditionsbolag. Åtgärder för att reparera transportskador skall ske via 25hus egna hantverkare. Transportskada går inte att hänvisa som ofullständig leverans. Både 25hus och speditionsbolag har transportförsäkring. Eventuell reklamation ska ske inom 8 dagar efter leveransdagen.

Betalningsvillkor

50 000 kronor av totalbeloppet erläggs som handpenning vid beställning. Slutbetalning ska ske innan Attefallshuset lämnar fabriken för transport till kund.

25hus äger full äganderätt av Attefallshuset till dess att full likvid erlagts.

Övrigt

För att förhindra skador på Attefallshuset fästs transportskydd vid frakt. Attefallshuset byggs av trävaror vilket är ett levande material som rör sig p.g.a. skiftningar i luftfuktighet, olika torrtider m.m. Detta är något som man får räkna med. Även kvisthål och andra naturliga variationer i träet kan förekomma. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sättas sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter leverans med kilar.

Ansvarsbegränsning

Huset ska endast användas till det som det är avsett för, eventuella anpassningar eller ombyggnationer osv ansvarar inte 25hus för. Köparen är ansvarig för alla eventuella tillstånd och att regler och förordningar följs.

10 ÅRS GARANTI

När huset är färdigmonterad och slutbesiktning skett lämnar 25hus AB över garantidokument.